Danh mục sản phẩm

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 16 kênh DS-7716NI-E4

  DS-7716NI-E4

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 16 kênh DS-7716NI-E4

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW 04 kênh

  DS-7604NI-E1/GW

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW 04 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-8116HQHI-F8/N

  DS-8116HQHI-F8/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 8 kênh DS-8116HQHI-F8/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1

  DS-7208HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HGHI-SH 4 kênh, 1 SATA

  DS-7204HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HGHI-SH 4 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-SH 8 kênh, 1 SATA

  DS-7208HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-SH 8 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  DS-7332HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N

  DS-7304HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7304HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  DS-8132HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh

  DS-7716NI-I4

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4 16 kênh

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2 chuẩn H.264

  DS-7616NI-E2

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2 chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA

  DS-7324HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  DS-7304HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1/4P

  DS-7604NI-E1/4P

  Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1/4P

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4/8/16 DS-7204HGHI-F1

  DS-7204HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4/8/16 DS-7204HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  DS-8116HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HQHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 32 kênh DS-7732NI-E4

  DS-7732NI-E4

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 32 kênh DS-7732NI-E4

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1

  DS-7104HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1

  Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 7608NI-E2

  DS-7608NI-E2

  Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 7608NI-E2

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1

  DS-7216HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-F1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8SATA

  DS-8108HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HQHI-SH 8 kênh, 8SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  DS-7308HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  DS-7304HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I8 64 kênh

  DS-9664NI-I8

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I8 64 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  DS-7316HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  DS-8124HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I16 64 kênh

  DS-9664NI-I16

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9664NI-I16 64 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-SH 16 kênh, 2 SATA

  DS-7216HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-SH 16 kênh, 2 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/N

  DS-7204HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16 128 kênh 16 HDD

  DS-96128NI-F16

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16 128 kênh 16 HDD

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HGHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  DS-8104HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HGHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I8 32 kênh

  DS-9632NI-I8

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I8 32 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI S-7204HGHI-E1

  S-7204HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI S-7204HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F2/N

  DS-7216HQHI-F2/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HQHI-F2/N

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-7608NI-E2/GW 08 kênh

  DS-7608NI-E2/GW

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-7608NI-E2/GW 08 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-7308HQHI-F4/N

  DS-7308HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-7308HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1

  DS-7108HGHI -E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7108HGHI -E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/N

  DS-7104HGHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7104HGHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW 16 kênh

  DS-7616NI-E2/GW

  Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW 16 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-96256NI-F16 256 kênh 16 HDD

  DS-96256NI-F16

  Đầu ghi hình HIKVISION DS-96256NI-F16 256 kênh 16 HDD

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh

  DS-7732NI-I4

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-7732NI-I4 32 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1 chuẩn H.264

  DS-7604NI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 4 kênh cao cấp DS-7604NI-E1 chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HGHI-SH 8 kênh, 8SATA

  DS-8108HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8108HGHI-SH 8 kênh, 8SATA

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7716NI-E4/16P

  DS-7716NI-E4/16P

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp DS-7716NI-E4/16P

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-SH 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  DS-7208HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-SH 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7316HQHI-F4/N

  DS-7316HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-7316HQHI-F4/N

  Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh DS-7216HUHI-F2/N Turbo HD

  DS-7216HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh DS-7216HUHI-F2/N Turbo HD

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HGHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  DS-8116HGHI-S

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8116HGHI-SH 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION 8 kênh cao cấp DS-7608NI-E2/8P

  DS-7608NI-E2/8P

  Đầu ghi hình HIKVISION 8 kênh cao cấp DS-7608NI-E2/8P

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HUHI-F1/N

  DS-7204HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-E1

  DS-7216HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7216HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HUHI-F2/N

  DS-7208HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HUHI-F2/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-E1

  DS-7208HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HGHI-E1

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  DS-8104HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-8104HQHI-SH 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  DS-7316HGHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I16 32 kênh

  DS-9632NI-I16

  Đầu ghi hình HIKVISION IP Ultra HD 4K DS-9632NI-I16 32 kênh

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-SH 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  DS-7204HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7204HQHI-SH 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/N

  DS-7208HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7208HQHI-F1/N

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2/8P

  DS-7616NI-E2/8P

  Đầu ghi hình HIKVISION IP 16 kênh cao cấp DS-7616NI-E2/8P

  Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

  DS-7716NI-I4

  Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K DS-7716NI-I4/16P (16 kênh, tích hợp 16 cổng POE)

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N Full HD 1080p

  DS-8104HQHI-F8/N

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI 4 kênh DS-8104HQHI-F8/N Full HD 1080p

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  DS-7308HQHI-SH

  Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT QUỐC AN

  Thông Tin Doanh Nghiệp

  Điện thoại : 0932 035 989
  Mã số thuế : 0315812661
  Email     : kinhdoanh@thongminhso.com
  Địa chỉ 383/50/1 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Kết nối với chúng tôi

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An